Önermeler

Bir önerme, doğruyu veya yanlışlığı belirten bir cümledir (ikisini birden değil).

Aşağıdaki tüm bildirimsel cümleler önermedir.

1- Ankara Türkiye’nin başkentidir.

2-Atina Bulgaristan’ın başkentidir.

3- 1 + 2 = 3

4- 4+4=10

  1. ve 3. önermeler doğru 2. ve 4. önermeler yanlıştır.

Sorular:

Aşağıdaki tümcelerin önerme olup olmadığını değerlendirin.

1- Saat kaç?

2- Bu yazıyı dikkatlice oku.

3- x + 1 = 2

4- x + y = z

5- 2 + 3 = 5

6- 2 + 7 = 15

Cevaplar:

1- Bildirim tümcesi değil. Önerme değildir.

2- Bildirim tümcesi değil. Önerme değildir.

3- Doğru ya da yanlış diyemeyiz. Önerme değildir.

4- Doğru ya da yanlış diyemeyiz. Önerme değildir.

5- Önermedir.

6-Önermedir.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.